ایجاد یک select box با HTML و jQuery با قابلیت جست و جو

برای ایجاد یک select box با قابلیت جست و جو یا همان حالت combo box می‌توان به صورت زیر عمل کرد: در این select box به راحتی می‌توانید مقادیر موجود را با تایپ کردن بیابید و انتخاب کنید.