نحوه‌ی Fetch کردن داخل Class با تابع setFetchMode چگونه است؟

در ادامه‌ی پُست قبل که مربوط به PDO بود با تابع fetch آشنا شدیم، در این نوشته قصد داریم با تابع setFetchMode آشنا شده و به وسیله‌ی این تابع، اطلاعات دیتابیس را به یک کلاس منتقل و عملیات خود را روی آن انجام دهیم. پس…

آغاز به کار با PDO و آشنایی با تابع fetch و fetchAll

از طریق ثابت PDO و تابع زیر به اطلاعاتی کلی در مورد دیتابیس می‌رسیم: در کد زیر جهت یک اتصال به روش PDO می‌بینیم که ابتدا درایور مورد نظر را معرفی کرده و سپس جزئیات آن از قبیل host و… را مشخص می‌کنیم: حال اگر…