حل مشکل Bootstrap Paginate در نسخه‌ی x.8 (هشت.اکس) لاراول

یعنی به فرض در سمت کنترلر به این صورت عمل کرده‎اید:

اگر در نسخه‌ی x.8 (هشت.اکس) لاراول بخواهید از حالت Paginate بوت استرپ استفاده کنید، احتمالاً خواهید دید که UI مد نظرتان عمل نخواهد کرد و همه چیز برخلاف تصور شما به هم ریخته خواهد بود.

public function index(){
	$items = Category::paginate(5);
	return view('categories.index',compact('items'));
}

و سمت ویو نیز به این صورت قرار بوده خروجی دریافت کنید:

{{ $items->total() }}
<!-- Paginate UI Part Start -->
{{ $items->links() }}
<!-- Paginate UI Part End-->

در این نسخه، لاراول تغییراتی را ایجاد کرده و برای استفاده از Bootstrap UI در Paginate یا همان صفحه‌بندی، کافی است به صورت زیر عمل کنید.

ابتدا وارد مسیر زیر بشوید:

app/Providers/AppServiceProvider.php

سپس کافی است قسمت زیر را

public function boot()
{
    //
}

به حالت زیر ویرایش کنید:

public function boot()
{
   Paginator::useBootstrap();
}

فراموش نکنید در این فایل حتماً Paginator را به صورت زیر use کنید:

use Illuminate\Pagination\Paginator;

کار تمام است و دیگر Bootstrap UI به درستی برای قسمت Blade یا ویوی شما نمایش داده خواهد شد.

مستندات مفیدی توسط در سایت رسمی لاراول موجود است که مطالعه‌ی آن خالی از لطف نخواهد بود:

https://laravel.com/docs/8.x/pagination#using-bootstrap

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید