راه‌اندازی سیستم احراز هویت (Authentication) در لاراول ۸

برای راه‌اندازی و فعال‌سازی سیستم احراز هویت یا همان Authentication در لاراول ۸ لازم است UI به صورت مجزا نصب و راه‌اندازی شود.

برای این کار کافی است در ترمینال مربوطه دستورات زیر به ترتیب وارد شوند:

composer require laravel/ui
php artisan ui bootstrap
php artisan ui bootstrap --auth
npm install && npm run dev

به همین سادگی کار تمام است.

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید