چگونه فایل‌های حجیم را از طریق FTP و PHP آپلود کنیم و انتقال دهیم؟

در بسیاری از مواقع لازم است بتوانیم فایل‌های حجیم را با سرعتی بالا آپلود کنیم یا انتقال دهیم. به طور مثال قصد انتقال چند فیلم حجیم از یک Host به Host دیگر را داریم. در این شرایط دانلود و آپلود مجدد زمان‌بر است و عاقلانه به نظر نمی‌رسد. در این شرایط بهتر است در صورتی که Host ما از پروتکل FTP استفاده می‌کند، به سادگی هر چه تمام‌تر اقدام به انتقال و یا آپلود از این طریق نماییم.

کد PHP جهت انتقال از طریق FTP به صورت زیر است:

// connect and login to FTP server
$ftp_server = 'ftp.example.com';
$ftp_username = 'your ftp username';
$ftp_password = 'your ftp password';
$local_file = 'localfile.zip';
$server_file = 'serverfile.zip';

$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_password);

// upload file
if (ftp_put($ftp_conn, $server_file, $local_file, FTP_BINARY))
  {
  echo "Successfully uploaded $local_file.";
  }
else
  {
  echo "Error uploading $local_file.";
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);

کد فوق به قدر کافی واضح است. فقط کافی است در متغیر local_file، فایلی که قصد آپلود یا انتقال را دارید؛ وارد نمایید. در متغیر server_file هم مسیر و نامی که قرار است فایلتان با آن آپلود / منتقل و ذخیره شود.

نکته‌ی مهم اینکه من Transfer Mode را روی FTP_BINARY قرار داده‌ام. Mode باید FTP_BINARY یا FTP_ASCII باشد.

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید