چطور کاربران وبسایت خود را به نسخه‌ی https و بدون www ریدایرکت کنیم؟

بسیاری از مواقع پیش می‌آید که قصد داریم وقتی کاربر آدرس وبسایت ما را وارد می‌کند، به صورت منحصر به فرد به فرمت آدرس مورد نظر ما وارد شود. مثلاً ما SSL را روی وبسایت خود نصب و راه‌اندازی کرده‌ایم و قصد داریم کاربر حتی اگر آدرس وبسایت را بدون https هم وارد کرد، به نسخه‌ی https منتقل شود یا اگر کاربر www را ابتدای وبسایت زد، به نسخه‌ی بدون www یا به اصطلاح non-www منتقل شود.

در این حالت کافی است دستورات زیر در فایل htaccess و سمت سرور استفاده شود و دیگر کاربر به نسخه‌ی SSL و بدون www وبسایت منتقل خواهد شد.

#BEGIN force https & non-www
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?ehsan\.in [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://ehsan.in/$1 [R=301,L]
</IfModule>
#BEGIN force https & non-www

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید