چگونه مقادیر تکراری در دیتابیس را با دستورات SQL مشخص کنیم

اگر قصد داشته باشیم مقادیر (valueهای) تکراری را در دیتابیس خود و در جدول مورد نظرمان بررسی کنیم و ببینیم که از یک value چند بار استفاده شده است، می‌توان از کوئری زیر استفاده کرد:

SELECT `id`,`email`,`passport_number`, COUNT(`passport_number`)
FROM
    `users`
GROUP BY `passport_number`
HAVING COUNT(`passport_number`) > 1;

در کوئری فوق، رکوردهایی که شماره پاسپورت‌هایشان در جدول users مشابه است، انتخاب شده و آیدی، ایمیل و شماره پاسپورت به همراه تعداد تکرار آن‌ها در قالب COUNT(`passport_number`) نمایش داده می‌شود.

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید