چطور تصاویر و فایل‌ها را از پوشه‌های غیر public فراخوانی کنیم و نمایش دهیم؟

به هر دلیل ممکن است قصد داشته باشیم روی Host خود اطلاعاتی را در پوشه‌ای غیر از public_html قرار داده، ولی آن را از طریق فایلی در پوشه‌ی public_html فراخوانی کنیم. اما به روش‌های معمول این کار شدنی نیست. در زیر روشی به همراه یک…