چگونه اولین ارزیابی اکتشافی (Heuristic Evaluation) خود را انجام دهم؟

در این نوشته سعی کردم به صورت مختصر ولی کاربردی در مورد ارزیابی اکتشافی (Heuristic Evaluation) توضیحاتی دهم. به ارزیابی اکتشافی Expert Evaluation هم گفته می‌شود و پُر واضح است که اساس این ارزیابی بر تشخیص شخص یا اشخاص خبره استوار است. Jakob Nielsen و…